CITRONHALLONRULLTÅRTA Gör gär­na syl­ten en dag i för­väg så att den hin­ner sät­ta sig. S 1 rul­le

Mat & Vin - - Sommarbak -

Ci­tron­hal­lon­sylt: 1 ci­tron 250 g frys­ta hal­lon 2 ½ dl sylt­soc­ker Ka­kan: 3 ägg 1 ½ dl strö­soc­ker skal från ci­tro­nen 1 msk mjölk 2 dl ve­te­mjöl 1 tsk bak­pul­ver 2 tsk va­nilj­soc­ker ev hal­lon och visp­gräd­de till top­ping

Gör så här: 1. Syl­ten: Riv ska­let från ci­tro­nen och plas­ta in, spa­ra det­ta till ka­kan. 2. Pres­sa ci­tro­nen, häll saf­ten i en ka­strull. Till­sätt hal­lon och sylt­soc­ker. 3. Ko­ka upp på me­del­vär­me och ko­ka i cir­ka 5 mi­nu­ter. Häll upp i glas­burk och låt sval­na helt. 4. Ka­kan: Sätt ug­nen på 250°. 5. Vis­pa ägg, strö­soc­ker och det spa­ra­de ci­tronska­let po­röst. Rör i mjöl­ken. 6. I en se­pa­rat bun­ke, rör ihop ve­te­mjöl, bak­pul­ver och va­nilj­soc­ker. Vänd ner de tor­ra ingre­di­en­ser­na i sme­ten. 7. Bred ut sme­ten jämnt på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Gräd­da i cir­ka 5 mi­nu­ter. 8. Strö soc­ker på ovan­si­dan, lägg på ett bak­plåts­pap­per, lägg en an­nan plåt ovan­på och vänd ka­kan upp­och­ner. Dra av bak­plåts­pap­pe­ret. Bred på ett jämnt la­ger sylt och rul­la ihop ka­kan från lång­sidan. Ski­va och ser­ve­ra. Vill du gö­ra en ba­kel­se, top­pa med vis­pad gräd­de och hal­lon!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.