Stjärnkockens som­mar­me­ny GRIL­LA­DE OST­RON

Jag äls­kar skal­djur! Men al­la är in­te li­ka för­tjus­ta i råa ost­ron. Gra­ti­ne­ra­de med en klick hol­lan­dai­se och syr­lig lökvinägrett blir det en helt an­nan sak. Ser­ve­ra ost­ro­nen på grovt salt el­ler var­för in­te på en bädd av tång? av mus­keln in­vid den fla­ta ska

Mat & Vin - - Stjärnkockens Sommar -

T ill som­mar­ma­ten fo­ku­se­rar Tit­ti Qvarn­ström på års­ti­dens rå­va­ror som träd­gårds­bö­nor, färs­ka ör­ter, ra­bar­ber – och så jord­gub­bar såklart. En lamm­stek el­ler kyck­ling räc­ker till många och tilla­gas me­dan du gör nå­got an­nat. Som des­sert blir det gär­na en svalkande par­fait el­ler sä­song­ens frukt på gril­len. Al­la re­cept är be­räk­na­de för fy­ra per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.