MARÄNGTÅRTA MED JORD­GUB­BAR & CITRONCURD Gör så här: 1. BANANPARFAIT MED GRIL­LA­DE PERSIKOR OCH BRYNT VIT CHO­KLAD

En rik­tig mid­som­mar­dröm av ma­räng, citroncurd och visp­gräd­de – och mas­sor av jord­gub­bar! Ma­räng­bott­nar­na kan gö­ras i för­väg och läg­gas i fry­sen el­ler för­va­ras luft­tätt ef­tersom de är käns­li­ga för fukt. Ör­ter som sko­gens mysk­mad­ra ger en sär­skild di­men­sion

Mat & Vin - - Stjärnkockens Sommar -

Vis­pa upp ägg­vi­tor och salt, till­sätt sock­ret li­te i ta­get och fort­sätt vis­pa till en styv ma­räng. Sprit­sa upp i tre rund­lar på ett bak­plåts­pap­per och sätt in i ug­nen på 120°. Ba­ka i två tim­mar, tills ma­räng­en släp­per från papp­ret. 2. Ko­ka upp ci­tronsaft och vat­ten. Vis­pa ihop soc­ker, äggu­la och stär­kel­se. Häll 1/3 av den var­ma väts­kan över ägg­bland­ning­en och vis­pa tills det är jämnt för­de­lat. Häll till­ba­ka till ci­tronsaf­ten och ko­ka upp un­der visp­ning tills krä­men tjock­nar. Låt sval­na. 3. Vis­pa gräd­den, kvar­ta jord­gub­bar­na och ploc­ka me­lis­sen el­ler mysk­ma­dran. 4. Lägg ihop ma­räng­bott­nar­na med ci­tron­kräm och gräd­de emel­lan, spa­ra li­te att de­ko­re­ra med till­sam­mans med jord­gub­bar och ör­ter. Riv cho­kla­den över.

Tips! Har du bråt­tom? Köp fär­dig le­mon curd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.