Smar­ta pick­nick­tips! MINIMAZARINER MED ­RA­BAR­BER & PINJENÖTTER RA­BAR­BER- & INGEFÄRSDRICKA En fräsch mål­tids­dryck med riv, upp­fris­kan­de och läs­kan­de med tyd­lig smak av li­me och ing­e­fä­ra! Gör så här: 1.

Ma­za­ri­ner smak­sat­ta med vå­rens och för­som­ma­rens ra­bar­ber i säll­skap med pinjenötter pas­sar ut­märkt att ha med sig ef­ter ma­ten som det ”lil­la sö­ta”. Skär ra­bar­bern i ski­vor, gär­na med ska­let kvar. Ska­la och skär den färs­ka ing­e­fä­ran i ski­vor. 2. Ko­ka ihop

Mat & Vin - - Äta Ute -

Char­mi­ga plåt­bur­kar är per­fek­ta att stop­pa ner bröd i. An­vänd små fi­na snö­ren runt di­na bur­kar för en pick­nick med det lil­la ex­tra.

Skriv små hand­skriv­na lap­par med vad de oli­ka rät­ter­na in­ne­hål­ler för att un­der­lät­ta för di­na gäs­ter.

I stäl­let för fo­lie är smör­gås­pap­per el­ler bak­plåts­pap­per med snö­re fint att slå in smör­gå­sar i.

Frukt­spett är en ut­ma­ning att hål­la fi­na och frä­scha, för­be­red dem all­ra sist in­nan ni be­ger er hem­i­från.

Tom­ma sylt­bur­kar där eti­ket­ten ta­gits bort är per­fek­ta att häl­la så­ser, flingsalt och även mjöl­ken till kaf­fet i.

Pors­lins­gla­sen får stan­na hem­ma till för­del för plast­glas av fi­na­re sort. Ta gär­na med sug­rör!

Ta med rik­ti­ga be­stick (hop­pa över plast­va­ri­an­ter­na!), knyt ett snö­re om var­je gaf­fel och kniv och lägg på buffén. An­vänd sa­rong­er och an­nat läc­kert tyg som duk. Se till att all mat är or­dent­ligt kyld när ni åker hem­i­från, pac­ka tätt i kyl­väs­kor och du­ka upp buffén pre­cis in­nan ni ska äta för att den ska hål­la sig fräsch in i det längs­ta.

Flas­kor med dryck kan med för­del läg­gas i fry­sen en stund fö­re av­färd, så hål­ler de sig kal­la läng­re.

Glöm in­te att pac­ka ner: tyg- el­ler papp­ser­vet­ter, be­stick, plast­på­sar att slänga skräp i, mjölk till kaf­fet, flingsalt, en kan­na hett vat­ten till tedric­ka­re och här­li­ga tygstyc­ken/fil­tar för gäs­ter­na att sit­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.