God mat för SMÅ KÖK STEKT AB­BOR­RE MED KANTARELLSÅS 2 dl mat­lag­nings­gräd­de 2 msk hac­kad dill 2 msk hac­kad gräslök ½ l kan­ta­rel­ler (hit­tar du inga kan­ta­rel­ler kan du ta li­te mer ör­ter i så­sen) 2 + 3 msk smör 1 dl strö­bröd 600 g ab­borr­fi­lé 800 g po­ta­tis salt

Som­mar be­ty­der la­ta da­gar, strand­hugg, torp­mys, hus­vagns­sa­fa­ri – och ett kök ba­ra aning­en mer avan­ce­rat än en kok­grop. Men in­te be­hö­ver det be­ty­da att du mås­te dra ner på di­na smak­li­ga am­bi­tio­ner. Det går att gö­ra god mat som näs­tan varsom­helst. Här får d

Mat & Vin - - Matsmart -

ämen, kom­mer ni nu? Och fem här­li­ga ung­ar! Vad ro­ligt …

Tänk att kol­le­gan skul­le ta den där in­bju­dan om att tit­ta in om de än­då ha­de vägar­na för­bi på all­var.

Tur att vi var in­ne och hand­la­de i tors­dags och att åt­minsto­ne hälf­ten är kvar i den där bag-in- box­en. Kanske finns det ock­så nå­got kvar i skaf­fe­ri och kyl.

Ovän­tat be­sök be­hö­ver in­te be­ty­da to­tal pa­nik. Spon­tangäs­ter för­vän­tar sig tro­li­gen in­te fi­ne di­ning. Se till att la­ga nå­got som krä­ver mins­ta möj­li­ga in­sats och som ger myc­ket mat snabbt. Och du ­be­hö­ver in­te skäm­mas för att be om hjälp med duk­ning och disk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.