Gott i gla­set

Mat & Vin - - VÄLKOMMEN -

Blom­mig och fin på som­mar­fes­ten är den eko­lo­gis­ka pre­mi­umca­van An­na de Cor­do­niu, vars flas­ka klätts i bloms­terskrud. Det spans­ka vin­hu­set Co­dor­niu har in­lett ett de­sign­sam­ar­be­te med konst­nä­ren Cla­ra Hal­lencreutz. Ca­van säljs i en li­mi­te­rad upp­la­ga och lan­se­ras i maj. Nr 736901, 109 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.