PRISAT LYXBACON

Mat & Vin - - VÄLKOMMEN -

Förs­ta pris i mat­hant­verk­stäv­ling­en Mat­verk 2017 blev Slak­ta­rens hem­lig­het. Hem­lig­he­ten vi­sar sig va­ra en ovan­lig styck­de­talj av grishals som för­äd­las till ett slags lyxbacon ge­nom björk­spåns­rök­ning. An­vänds som bacon, stek­fläsk el­ler pan­cet­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.