4 PROFFSTIPS NÄR DU BLAN­DAR

Mat & Vin - - DRINKTIPS -

1. Tänk kva­li­tet på rå­va­ror­na. Välj till ex­em­pel färsk­pres­sad juice om det är så det står i re­cep­tet. 2. Isen är en viktig in­gre­di­ens, det är vik­tigt att den är kall och torr, an­nars kan drin­ken bli för varm el­ler blas­kig. Kros­sad is ky­ler snab­ba­re än is­ku­ber men den smäl­ter ock­så snab­ba­re. Var ge­ne­rös med isen! 3. Gar­ne­ring­en för­gyl­ler cock­tailupp­le­vel­sen.som blå­bär, hal­lon, Bär jordgubbar,är tack­samt, körs­bär, hjort­ron. Li­me och ci­tron fun­kar of­tast! 4. Pro­va att kryd­da din drink. Myn­ta är of­tast det giv­na men vå­ga pro­va mus­kot, ka­nel, pep­par, ing­e­fä­ra – ba­ra din fan­ta­si sät­ter grän­sen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.