KLA­RA LIND

Mat & Vin - - MÄSTERKOCKEN -

Ål­der: Fa­milj:Bor: Ak­tu­ell:min mat­pas­sion” Sund­by­berg29 Sam­boNy år kok­bok och ”Sy­da­me­ri­ka­vin­na­re i tv-täv­ling-– en Fa­vo­rit­mat:Sve­ri­ges Mäs­terkockMin egen kött­färs­sås2017. och spa­get­ti. Jag kryd­dar och smak­sät­ter li­te oli­ka var­je gång. På grillen i som­mar: Gär­na ha­lou­mi och grön­sa­ker di­rekt från grön­saks­lan­det. Jag bru­kar skä­ra ett kryss i röd­lö­ken, tryc­ka ner ör­ter, smör och salt, slå in i fo­lie och läg­ga i grill­glö­den. Efter en halv­tim­me är den ba­kad och jät­te­god!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.