MAYA SAMU­ELS­SON

Mat & Vin - - Maya Samuelsson -

Ål­der: 30 år Fa­milj: Mor Brit­ta Samu­els­son Ham­mer­by, far Dick Samu­els­son, bror Filip Samu­els­son. Al­la de­lä­ga­re i fa­mil­je­fö­re­ta­get Vinkäl­lan i Stock­holm. Bor: Lilla Es­sing­en, Stock­holm Yr­ke: Ut­bil­da­re på Vinkäl­lan Som m e lie rut­bil din g, som­me­lie r i TV 4 Ny­hets­mor­gon och täv­lings som m el i er. Bak­grund: Hen­nes för­äld­rar dri­ver fa­mil­je­fö­re­ta­get Vinkäl­lan So mm e lie rut­bild­ning där Maya ar­be­tar som ut­bil­da­re. In­spi­re­ras av: Män­ni­skor som har pas­sion och brin­ner för sa­ker och in­te lå­ter sig på­ver­kas av vad man bör tyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.