ÄDELOSTPAJ MED SOMMARTOMATER

Tid: 25 min + 30 min för de­gen att vi­la + 50 min i ugn Här­ligt ma­tig paj med bå­de äde­lost och väs­ter bot­ten­sost.

Mat & Vin - - Kraftskiva -

Gör så här:

salt. Hac­ka Till­sätt sam­man vatt­net mjöl,och ar­be­ta­smör och snabbt ihop till en deg. Kav­la el­ler tryck ut de­gen i en paj­form, ca 24 cm i di­a­me­ter. Nag­ga pajska­let och låt vi­la i ky­len ca 30 min. Sätt ug­nen på 200°. Fäst en rem­sa alu­mi­ni­um­fo­lie runt kan­ten på pa­jen. För­gräd­da pajska­let mitt i ug­nen 10–15 min. Vis­pa ihop ägg, mjölk, gräd­de, salt och pep­par. Smu­la i äde­los­ten och blan­da i väs­ter bot­ten sos­ten. Häll ägg­stan­ning­en i pajska­let. Gräd­da pa­jen mitt i ug­nen tills fyll­ning­en stan­nat och pa­jen har fin färg, ca 40 min. Skär to­ma­ter­na i mind­re bi­tar och blan­da med ol­ja, ci­tronsaft, salt och pep­par. Top­pa pa­jen med to­ma­ter, sal­lad och ba­si­li­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.