FI­NA FAVORITER TILL KRÄFT­SKI­VAN

Kräf­tor krä­ver öl som bå­de släc­ker törsten och står pall för säl­ta och kryd­di­ga os­tar. Här tip­sar Andreas Gru­be om nio kräft­fest favoriter.

Mat & Vin - - Dryckestips - AV ANDREAS GRU­BE FOTO SHUTTERSTOCK

Wis­by Weis­se nr 1459, 27,50 kr Sve­ri­ge

Ve­teöl i lätt och fräsch stil som bå­de släc­ker törsten och bju­der på fin jästgrum­lig­het och ny­an­ser av ap­ri­kos, ba­nan, ci­trus och ör­ter.

#001 Sze­chu­an Pep­per Wit nr 30421, 29 kr Sve­ri­ge

Väl­digt spän­nan­de ve­teöl med gott om kryd­di­ga ny­an­ser av sze­chu­an­pep­par och ing­e­fä­ra men även läs­kan­de tro­pisk frukt och ci­trus. Finns i lo­ka­la sor­ti­men­tet men går att be­stäl­la över­allt.

Pop­pels Bryg­ge­ri Bel­gisk Wit nr 88218, 19,90 kr Sve­ri­ge

Gil­lar man ve­teöl är det här onek­li­gen en rik­tig full­po­äng­a­re. Läs­kan­de och ci­trus­fräscht men även fin kryd­da och jäs­tig­het.

Bom­bar­di­er nr 1529, 17,90 kr Stor­bri­tan­ni­en

Hyf­sat fyl­ligt och med schyst bes­ka och smak av si­raps­bröd, tor­kad ap­ri­kos, tor­ka­de ör­ter och en lätt knäc­kig­het.

Je­ver Pil­se­ner nr 1506, 14,90 kr Tyskland

En­kelt, ljust och gott. En törs­t­släc­ka­re helt ut­an krång­el som ren­sar gom­men från säl­ta men som än­då har till­räck­ligt bra bes­ka för att stå pall för ma­ten.

Mag­ners Irish Ci­der nr 1843, 16,90 kr Ir­land

En halv­torr ci­der som gör sig ly­san­de till kräf­tor­nas stöd­di­ga säl­ta. Här bjuds på re­jä­la mäng­der rö­da äpp­len till­sam­mans med mo­gen ci­trus och färs­ka ör­ter.

Jämt­lands Bärn­sten nr 1307, 19,90 kr Sve­ri­ge

Ljus la­ger från Bräc­ke med gott om tor­kad ap­ri­kos, ho­nung, mo­gen apel­sin och tor­ka­de ör­ter. Gör sig li­ka bra till västerbottens pa­jens om till skal­dju­ren.

Höga Kus­ten nr 1439, 16 kr Sve­ri­ge

Char­migt all­roundöl nå­gon­stans i lan­det mel­lan la­ger och ale. Bju­der på bå­de klunk­vän­lig­het och ro­bust rygg­rad. Ser­ve­ra gär­na re­jält svalt.

Si­er­ra Ne­va­da Por­ter nr 82147, 26,90 kr USA

Jag tyc­ker att por­ter kan va­ra top­pen till kräf­tor, och det här är en rik­tigt bra va­ri­ant: choklad, tor­kad tro­pisk frukt, råg­bröd, kaf­fe och en hint si­rap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.