MIXA EGEN ÖRT­OL­JA!

Ta hand om som­ma­rens ör­ter ge­nom att gö­ra en egen ört­ol­ja. Ser­ve­ra ol­jan på ett fat, strö över li­te flingsalt och dop­pa en bit bröd. Ol­jan kan även rin­glas över pas­ta el­ler nju­tas till en bit ost.

Mat & Vin - - Sota Bar - AV SOP­HIE BER­LIN FOTO ULRIKA POUSETTE

1. Het­ta upp oliv­ol­ja till ca 65°. Vär­men gör att ört­sma­ker­na ”blom­mar” snab­ba­re. Den hind­rar även ol­jan från att klum­pa sig om den se­dan står kallt. 2. Mixa ör­ter och smak­sät­ta­re – ruco­la, ba­si­li­ka, per­sil­ja, tim­jan, ros­ma­rin och ci­tron­skal – i en mat­be­re­da­re. Snå­la in­te med ör­ter­na! Häll i den var­ma ol­jan och mixa till en slät, grön ol­ja. 3. Si­la ol­jan ge­nom en fin­mas­kig sil. Ör­ter­na som blir över går ut­märkt att till ex­em­pel blan­da i en gry­ta el­ler sop­pa – el­ler för att sät­ta smak på bröd­de­gen. 4. Häll upp ol­jan i en flas­ka el­ler burk, gär­na med hjälp av en tratt så blir det mind­re spill och kladd. Ol­jan hål­ler ca 1 vec­ka i ky­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.