MUSSELGRYTA MED POM­MES FRI­TES

Tid: 30 min

Mat & Vin - - Skordetid -

1 KI­LO BLÅMUSSLOR 500 g fryst pom­mes fri­tes 1 tsk flingsalt 1 krm cay­en­ne­pep­par 3 scha­lot­ten­lö­kar 1 ¼ dl torrt vitt vin 2 äggu­lor 1 ½ dl visp­gräd­de 1 tsk cur­ry 2 msk pres­sad ci­tron 1 1 krmtsk salt ny­mald svart­pep­par Gör1. på Til­la­ga för­pack­ning­en.så här: pom­mes fri­te­senMort­la flingsal­ten­ligt an­vis­ningoch cay­en­ne­pep­par. 2. Skrub­ba muss­lor­na no­ga i kallt vat­ten. Släng bort dem som är tra­si­ga och dem som in­te sluts när de knac­kas i köks­bän­ken. Ska­la och ski­va lö­ken. 3. Lägg muss­lor och lök i en gry­ta och häll över vi­net. Ko­ka un­der lock ca 5 min, skaka gry­tan någ­ra gång­er un­der ti­den. Låt muss­lor­na rin­na av men spa­ra spa­det. Släng bort de muss­lor som in­te öpp­nats. 4. Ko­ka upp mus­selspa­det. Blan­da ägg­gu­lor, gräd­de och cur­ry och rör ner i spa­det. Värm för­sik­tigt un­der om­rör­ning. Ta gry­tan åt si­dan och till­sätt ci­tronsaf­ten. Kryd­da med salt och pep­par. 5. För­de­la muss­lor­na i skå­lar och häll över så­sen. Kryd­da pom­mes fri­te­sen med chi­li­sal­tet och ser­ve­ra till.

VINTIPSET

2016 Musca­det Sèv­re et Mai­ne, Frank­ri­ke, Lo­i­re, nr 2275, 84 kr Att sköl­ja ner en salt­stänkt musselgryta med is­kal­la drop­par musca­det är en svårsla­gen upp­le­vel­se. Här ett vin som är ung­dom­ligt och aro­ma­tiskt med frisk smak som ger to­ner av grö­na äpp­len och ci­trus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.