5 oslag­ba­ra kom­bi­na­tio­ner

Få sa­ker här i li­vet slår ett gott glas vin. Det skul­le väl va­ra en god ost då, i så fall. Men till­sam­mans är de oslag­ba­ra. Här får du fem su­per­kom­bi­na­tio­ner.

Mat & Vin - - Treratters - AV SA­RAH DJERF FOTO SHUTTERSTOCK

1. GETOST & SAN­CER­RE

Chèv­re el­ler crot­tin de cha­vig­nol och san­cer­re­vin är kanske den mest klas­sis­ka ost- och vin­kom­bi­na­tio­nen. De här sma­ker­na har vux­it upp till­sam­mans, och syr­lig­he­ten i vi­net går hand i hand med os­tens li­ka­le­des frä­scha sy­ra.

2. MORBIER & RI­ES­LING

Morbier är os­ten med den blå ran­den i mit­ten. Sma­ka den till ett väl­gjort, halv­torrt ri­es­ling­vin, kanske från Mo­sel­da­len.

3. MÜNSTER & GEWURZTRAMINER

Här om­fam­nar ex­trem smak­rik­het från bå­da håll varand­ra. Vi­nets blom­mig­het par­fy­me­rar den stin­kan­de os­ten, och till­sam­mans ska­par de en helt ny sma­kupp­le­vel­se i mun­nen.

4. SHERRY & ROQUEFORT

En klas­sisk kom­bi­na­tion ge­nom kon­trast. Säl­tan och smak­rik­he­ten i grön­mö­ge­los­ten möts av vi­nets söt­ma – ba­lans upp­står. Vi­net känns mind­re sött, os­ten mind­re salt och har­mo­nin är full­kom­lig.

5. LAG­RAD HUSHÅLLSOST & CHAM­PAGNE

Cham­pagne har tuf­fa sy­ror som mår bra av att mat­chas mot li­te fett och pro­te­in. Den mil­da och fyl­li­ga sma­ken av en lag­rad hushållsost el­ler sve­cia tar hand om sy­ran, och cham­pagnen re­nar mun­nen från os­tens fe­ta ka­rak­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.