TOM­MY MYL­LYMÄ­KI

Mat & Vin - - Sallad De Luxe -

Ål­der: 39 år.

Fa­milj: Frun Malin och bar­nen Nah­la, No­mi och Jack.

Bor: Jön­kö­ping.

Äter helst: Just nu myc­ket hav­re­gryns­gröt men an­nars gär­na en ma­tig sal­lad. Bästa sal­ladskryd­dan: Oliv­ol­ja. Ak­tu­ell med: Boken ”Sal­lad” och eg­na kro­gen Ju­li­ta Wärds­hus. Kre­a­tiv le­da­re för krog­kon­cer­nen Svens­ka Bras­se­ri­er samt ny re­stau­rang på Djur­går­den i Stock­holm un­der 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.