RIS, BLADSALLAD, KYCK­LING, MO­ROT OCH KO­RI­AN­DER OCH KOKOSDRESSING

Mat & Vin - - Sallad De Luxe -

Tid: 20 min

Här görs en gans­ka tjock dres­sing på ko­kos­gräd­de, ci­tron och fisk­sås som ger sam­ma smak­bryt­ning som i en tom ka gai-sop­pa. Var för­sik­tig så att dres­sing­en in­te spric­ker. Kyck­ling­en kan by­tas ut mot rä­kor el­ler lax.

TILL 4 PERS:

4 dl kokt rund­kor­nigt ris

3 dl rå­riv­na mo­röt­ter

400 g kyck­ling­kött, gril­lat el­ler stekt

2 rö­da chi­li, t ex spansk pep­par

1 bladsal­lads­hu­vud

1 kru­ka ko­ri­an­der

1/2 tsk salt

2 dl ros­ta­de ko­kos­fla­gor

Kokosdressing:

1 dl ko­kos­gräd­de 3 msk pres­sad li­me 1 tsk ho­nung 20 g ri­ven ing­e­fä­ra 1 msk asi­a­tisk fisk­sås 1 dl raps­ol­ja 1/2 tsk salt

Gör så här:

1. Dres­sing: Mixa ko­kos­gräd­de, li­mesaft, ho­nung, ing­e­fä­ra och fisk­sås lätt. Till­sätt ol­jan dropp­vis och kryd­da med salt. Sma­ka even­tu­ellt av med mer sy­ra. 2. Blan­da ris och mo­röt­ter. Ploc­ka kyck­ling­en. Kär­na ur och fin­ski­va chilin. Ploc­ka sal­lads­bla­den. Ploc­ka ko­ri­an­dern. Vänd ner kyck­ling och chi­li i ri­set. Kryd­da med salt. 3. Lägg sal­lads­bla­den på ett fat och lägg på ris- och grön­saks­bland­ning­en. Top­pa med dres­sing, ko­ri­an­der och ko­kos­fla­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.