Brunch.

Mum­si­ga re­cept för hel­gens höjd­punkt.

Mat & Vin - - Innehall -

FRENCH TOAST MED JORDNÖTSBRITTLE

Tid: 30 min French toast el­ler fat­ti­ga rid­da­re är ett bra sätt att ta va­ra på dags­gam­malt bröd. Här i en ex­tra lyx­ig va­ri­ant med hal­lon­sylt och jord­nöts­smör. TILL 2 PERS: 3 50 g jord­nöts­smör 50 g ma­scar­po­ne­ost 3 2 sto­ra ski­vor bri­oche­bröd el­ler 3 vitt form­bröd 2 ägg 3 ½ dl crè­me fraiche 3 1 msk rå­r­ör­soc­ker 3 2 tsk va­nilj­soc­ker 3 2 msk smör 3 Hal­lon­sylt: 100 g hal­lon 3 1 dl flor­soc­ker 3 2 msk pres­sad ci­tron 3 Jordnöts-brittle: 25 g sal­ta jord­nöt­ter 3 1 dl rå­r­ör­soc­ker 3 Gör1. Brittle:så här: Grov­hac­ka jord­nöt­ter­na och lägg dem på ett bak­plåts­pap­per. Smält sock­ret tills det är gyl­len­brunt i en stek­pan­na. Rör in­te i sock­ret ut­an ska­ka ba­ra pan­nan för­sik­tigt så att sock­ret smäl­ter jämnt. Häll sock­ret över nöt­ter­na. Låt kall­na. 2. Sylt: Lägg hal­lo­nen i en ka­strull och till­sätt soc­ker och ci­tronsaft. Låt sju­da tills hal­lo­nen mo­sats sön­der och syl­ten är sim­mig. Pas­se­ra syl­ten ge­nom en sil och låt kall­na. 3. blan­daRör jord­nöts­smö­ret­med ma­scar­po­ne­os­ten.smi­digt och Hal­ve­ra bröd­ski­vor­na. Bred bland­ning­en på två av bröd­ski­vor­na. Bred de and­ra två bröd­ski­vor­na med 2 msk sylt. Lägg ihop bröd­ski­vor­na två och två. 4. Vis­pa ihop ägg, crè­me fraiche, soc­ker och va­nilj­soc­ker. Vänd bröd­ski­vor­na i bland­ning­en och låt stå ca 5 min på var­je si­da så att de su­ger åt sig av bland­ning­en. 5. Stek de dubb­la brö­den i smör i en stek­pan­na ca 3 min på var­je si­da, så att de får fin färg. Bryt sön­der jordnöts-brittle och strö över. Ser­ve­ra.

ÄGG BENEDICTBAGUETTE

Tid: 30 min En brunch är in­te kom­plett ut­an ägg benedict. Ser­ve­ra­de i baguette blir de mer grepp­vän­li­ga. 3 TILL6 ägg6 PERS: 3 1 li­ter vat­ten 3 1 tsk vitvins­vi­nä­ger 3 1 baguette 3 2 msk smör, rumsvarmt 3 200 g rökt skin­ka i tun­na ski­vor 3 1 krm cay­en­ne­pep­par 3 50 g ruco­la Hol­lan­dai­se: 200 g smör, rumsvarmt 3 4 äggu­lor 3 1 msk vitvins­vi­nä­ger 3 1 krm salt 3 1 msk pres­sad ci­tron 3 Gör1. ku­ber. Hol­lan­dai­se:så Vis­pa­här: ihop Skär äggu­lor, smö­ret vi­nä­ge­ri och salt i en vär­metå­lig bun­ke. Ställ den över en ka­strull med sju­dan­de vat­ten och värm un­der visp­ning tills krä­men tjock­nat. Till­sätt smö­ret, li­te i ta­get, och vis­pa tills allt smör smält och det bli­vit en pö­sig sås. Smak­sätt med ci­tronsaft. 2. Sätt ug­nen på 125°. Sjud vat­ten och vi­nä­ger i en låg, vid gry­ta. Knäck äg­gen, ett i ta­get, i en kopp och låt dem för­sik­tigt gli­da ner i det sju­dan­de vatt­net. Sjud äg­gen ca 3 min. Ta för­sik­tigt upp dem med hål­slev och låt rin­na av på hus­hålls­pap­per. 3. Klyv ba­gu­et­ten på läng­den men se till att den hål­ler ihop längs med lång­sidan. Gröp ut li­te av in­krå­met i brö­det. Bred smör på ba­gu­et­tens snit­ty­tor och värm den mitt i ug­nen ca 10 min. 4. För­de­la skin­kan i ba­gu­et­ten och skär den i sex bi­tar. Lägg ett ägg i var­je bröd­bit och häll över li­te hol­lan­dai­se­sås. Kryd­da med cay­en­ne­pep­par och top­pa med ruco­la. Ser­ve­ra ge­nast med den res­te­ran­de så­sen.

HOPPERS MED ÄGG OCH KOKOSSAMBOL

Tid: 40 min + 8 1/2 tim­me för sme­ten att jä­sa Hoppers är tun­na pann­ka­kor från Sri Lan­ka gjor­da av ris­mjöl. Sam­bol be­ty­der rö­ra el­ler strös­sel. 3 3 3 TILL101 1 burktskg 6 jäst rå­r­ör­soc­kerPERS: ko­kos­mjölk (400 ml) 3 1 dl vat­ten 3 3 ¾ dl ris­mjöl (200 g) 3 2 msk ko­kos­ol­ja 3 6 ägg Kokossambol: 3 1 grön chi­li, t ex spansk pep­par 3 2 scha­lot­ten­lö­kar 3 2 tsk bo­ni­tofling­or 3 1 tsk chili­pul­ver 3 1 tsk salt 3 200 g ri­ven ko­kos 3 1 msk pres­sad li­me 3 2 krm ny­mald svart­pep­par Till­be­hör: 3 stark chi­lisås Gör så här: 1. Blan­da jäs­ten med 1 dl av ko­kos­mjöl­ken och sock­ret. Låt stå ca 30 min. 2. Värm vatt­net till 37°. Häll det över jäst­bland­ning­en och till­sätt res­ten av ko­kos­mjöl­ken. Vis­pa i ris­mjö­let. Täck sme­ten med plast­fo­lie och låt stå i rumstem­pe­ra­tur ca 8 tim­mar. 3. Kokossambol: Kär­na ur och fin­hac­ka chilin. Ska­la och ski­va lö­ken. Lägg chi­li, lök, bo­ni­tofling­or, chili­pul­ver och salt i en mix­er och mixa slätt. Blan­da rö­ran med ko­kos, li­mesaft och pep­par. Låt stå i ky­len fram till ser­ve­ring. 4. Stek tun­na pann­ka­kor av sme­ten i ol­ja i en run­dad stek­pan­na på låg vär­me. När pann­ka­kan bör­jar stel­na, knäck ett ägg i mit­ten och stek yt­ter­li­ga­re 3–4 min. 5. Låt pann­ka­kor­na för­sik­tigt gli­da ner på tall­ri­kar och ser­ve­ra dem ge­nast med sam­bol och stark chi­lisås.

UGNSPANNKAKA MED KRYD­DI­GA PLOM­MON

Tid: 30 min + 30 min för sme­ten att stå + 20 min i ugn Istäl­let för att ste­ka många små, gör en stor pann­ka­ka att de­la på. Plom­mo­nen kan by­tas ut mot till ex­em­pel äpp­len el­ler pä­ron. TILL 4 PERS: 1 ½ dl ve­te­mjöl 3 1 tsk va­nilj­soc­ker 3 1 krm mald ka­nel 3 1 krm salt 3 3 ägg 3 1 ½ dl mjölk 3 1 msk smör 3 1 msk sol­ros­ol­ja 3 Plom­mon: 4 plom­mon 3 1 va­nilj­stång 3 1 dl rå­r­ör­soc­ker 3 1 stjär­na­nis 3 2 krydd­nej­li­kor 3 1 krm mald mus­kot 3 1 dl vat­ten 3 100 g blå­bär 3 Till­be­hör: va­nilj­glass 3 Gör1. Plom­mon:så här: Hal­ve­ra och kär­na ur plom­mo­nen. Skå­ra va­nilj­stång­en och skra­pa ut frö­na. Lägg plom­mon, va­nilj­stång och -frön i en ka­strull. Till­sätt soc­ker och kryd­dor och häll på vatt­net. Låt ko­ka ut­an lock 5–10 min, tills plom­mo­nen är mju­ka. 2. Ta upp plom­mo­nen och låt la­gen ko­ka ihop tills den är sim­mig. Lägg blå­bä­ren i la­gen och låt kall­na. 3. Blan­da mjöl, va­nilj­soc­ker, ka­nel och salt. Vis­pa upp äg­gen och blan­da med mjöl­ken. Rör ner bland­ning­en i mjö­let och vis­pa till en slät smet. Låt stå i rumstem­pe­ra­tur ca 30 min. Sätt ug­nen på 200°. 4. Sätt en vär­metå­lig stek­pan­na el­ler en ugns­sä­ker form i ug­nen ca 10 min. Ta ut den och lägg i smör och ol­ja. Vänd runt pan­nan så att smö­ret smäl­ter. Häll sme­ten i pan­nan och tilla­ga mitt i ug­nen 20–25 min, tills pann­ka­kan är gyl­len­brun och har stel­nat. Öpp­na in­te ugns­luc­kan un­der ti­den, då kan pann­ka­kan sjun­ka ihop. 5. Ser­ve­ra pann­ka­kan ge­nast med plom­mon, blå­bär i lag och glass.

BRUNCHPIZZA

Tid: 45 min + 1 tim­me jäs­ning + 15 min i ugn Ett mö­te mel­lan ita­li­ensk piz­za och klas­sisk eng­elsk fru­kost med ägg, bacon och blod­pud­ding. Drop­pa gär­na över li­te ta­ba­sco vid ser­ve­ring. 3 TILL3 dl 8 vat­ten PERS: 3 12 g jäst 3 ½ dl oliv­ol­ja 3 1 tsk salt 3 ½ tsk rå­r­ör­soc­ker 3 6 ½ dl ve­te­mjöl spe­ci­al Sås: 1 vit­löks­klyf­ta 3 2 msk oliv­ol­ja 3 1 burk körs­bärsto­ma­ter (400 g) 3 1 la­ger­blad 3 1 krm chi­li­fla­kes 3 ½ dl röd­vins­vi­nä­ger 3 1 msk farin­soc­ker 3 1 tsk wor­ces­ter­sås 3 2 krm rökt pap­rika­pul­ver 3 3 3 1 2 tsk krm salt ny­mald svart­pep­par Top­ping: 3 150 g cham­pin­jo­ner 3 1 msk smör 3 2 krm salt 3 2 kryd­di­ga kor­var, t ex sal­sic­cia 3 100 g blod­pud­ding 125 g moz­za­rel­la 3 1 pa­ket bacon (140 g) 3 2 dl ri­ven ched­da­rost 3 8 vak­te­lägg el­ler små höns­ägg 3 Gör så här: 1. Värm vatt­net till 37°. Häll det över jäs­ten och rör tills den lösts upp. Till­sätt ol­ja, salt, soc­ker och det mesta av mjö­let, spa­ra li­te till ut­bak­ning­en. Ar­be­ta till en smi­dig deg. Låt den jä­sa över­täckt ca 1 tim­me. 2. Sås: Ska­la och fin­hac­ka vit­löks­klyf­tan. Fräs den i ol­ja ca 2 min. Till­sätt to­ma­ter, la­ger­blad och chi­li­fla­kes och låt ko­ka ut­an lock ca 10 min. Till­sätt öv­ri­ga in­gre­di­en- ser och ko­ka yt­ter­li­ga­re ca 10 min. Ta upp la­ger­bla­det och låt så­sen kall­na. 3. Top­ping: An­sa och hal­ve­ra cham­pin­jo­ner­na. Stek dem i smör tills de fått fin färg. Kryd­da med salt. Skär kor­ven i ski­vor. Skär blod­pud­ding och moz­za­rel­la i ku­ber. 4. Sätt ug­nen på 250°. Ta upp de­gen på mjö­lad ar­bets­bänk och kav­la ut den till en stor piz­za­bot­ten. För över bott­nen på en smord plåt. El­ler de­la de­gen i två bi­tar och kav­la ut till två mind­re piz­zor. 5. Bred to­mat­sås på piz­za­bott­nen. Blir det för myc­ket kan res­ten av så­sen fry­sas in till ett se­na­re till­fäl­le. Lägg på cham­pin­jo­ner, korv, blod­pud­ding, moz­za­rel­la och bacon­ski­vor. Strö över ched­da­ros­ten. 6. Gräd­da piz­zan mitt i ug­nen 12–15 min. Ta ut plå­ten och knäck äg­gen på oli­ka stäl­len på piz­zan. Tilla­ga yt­ter­li­ga­re ca 3 min, nå­got läng­re tid för stör­re ägg. 7. Ser­ve­ra piz­zan i bi­tar .

Brunch­klas­si­ker som trivs fint i baguette.

Jordnöts-brittle Bjud di­na bäs­ta vän­ner till en lat lång­sitt­ning med lyx­ig french toast, ägg benedict-ba­gu­et­ter, asi­a­tis­ka pann­ka­kor med ko­kosströs­sel och piz­za med spän­nan­de top­ping. AV AN­NA GLOVER FO­TO PETE CASSIDY

Top­pa piz­zan med blod­pud­ding och bacon!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.