Bäs­ta kom­bi­na­tio­ner­na.

Al­ko­hol­fritt, öl el­ler vitt. Vegomaten in­bju­der till lät­ta­re, frä­scha­re dryc­kesval.

Mat & Vin - - Innehall - AV MA­RIE OSKARSSON

2016 Jus de Po­ires Ar­ti­sa­nal Pé­til­lant Bi­o­lo­gi­que Nr 11950 42 kr

Fa­mil­jeäg­da La Ri­bau­de i Nor­man­die gör eko­lo­gisk cal­va­dos och ci­der. Den­na frä­scha pä­ron­ci­der flö­dar av mog­na gu­la pä­ron och ör­ter. Gott till en sal­lad med ugns­ros­ta­de rot­fruk­ter, pä­ron och fe­ta­ost.

Op­pi­gård Ama­ril­lo Nr 1442 20:90 kr

Ölet som char­mar de fles­ta. Här finns en skön doft av ljus ho­nungs­lim­pa, väl­ba­lan­se­rad bes­ka och en per­fekt ton av bit­ter apel­sin. Gott till det mesta. Pro­va till ve­ge­ta­risk buffé där många sma­ker sam­sas på bor­det.

2016 Winkl Sau­vig­non Blanc Nr 2799 149 kr

Frä­schör och syr­li­ga drag är nå­got som för­knip­pas med sau­vig­non blanc. I den­na nor­di­ta­li­ens­ka va­ri­ant får vi­net dess­utom här­li­ga krus­bärsto­ner och li­te mi­ne­ra­li­ga drag. Pro­va till spar­ris­risot­to med ri­vet ci­tron­skal.

Mik­kel­ler Drin­kin’ The Sun Nr 11994 18:20 kr

Dans­ka mi­kro­bryg­ge­rijät­ten Mik­kel­ler vet hur man gör öl med ka­rak­tär. Det­ta al­ko­hol­fria öl dof­tar mas­sor av hum­le. Fin ron­dör, ba­lan­se­rad bes­ka och en trev­lig ton av apel­sin och ci­trus. Myc­ket gott till smak­rik mat som asi­a­tis­ka dim sum.

Cop­persmith’s Biè­re Blan­che Nr 1313 22:50

Okej, kanske in­te ett öl för al­la med sin yt­terst per­son­li­ga fram­to­ning. Men var­för in­te pro­va det­ta lätt syr­li­ga ve­teöl med blom­mi­ga to­ner, doft av ko­ri­an­der och krydd­nej­li­ka till de vi­et­na­me­sis­ka vår­rul­lar­na som dop­pas i het sås.

2016 Leth Grü­ner Velt­li­ner Fa­mi­li­en Re­ser­ve Nr 76570, pris 119 kr

Ös­ter­ri­kis­ka na­tio­naldru­van grü­ner velt­li­ner har bli­vit po­pu­lär med sin upp­fris­kan­de och an­vänd­ba­ra stil. Här bjuds på fin kryd­dig­het, bra sy­ra och la­gom pä­ron­ton. Gott till wo­ka­de grön­sa­ker med thai­ba­si­li­ka och chi­li.

Mag­le­hem N:o 4 Nr 1946 48 kr

Från Mag­le­hems gårds­mus­te­ri på Ös­ter­len kom­mer den­na go­da äp­pel­must med smak av mas­sor av mog­na rö­da, lätt syr­li­ga äpp­len i sma­ken och ba­lan­se­rad söt­ma. Gott till ugnspannkaka med syr­li­ga äpp­len och rå­kost­sal­lad.

Be­darö Bit­ter Nr 1410 28:80 kr

Av­slapp­nad och mat­vän­lig ale från Nynäs­hamns Ång­bryg­ge­ri. Med smak av söt­lim­pa, ap­ri­kos, apel­sin­skal och ör­ter. Kla­rar li­te mer ba­stan­ta rät­ter. Tänk hus­mans­kost som ve­ge­ta­risk kål­pud­ding med svamp.

2016 Or­bal­lo Al­ba­riño Nr 2696 Pris 98 kr

Spansk al­ba­riño är ett sä­kert kort till mat där sma­ker­na spre­tar åt li­te oli­ka håll. Det­ta fruk­ti­ga, aro­ma­tis­ka vin med ap­ti­tre­tan­de frä­schör och späns­tig sy­ra är per­fekt till ta­pas­bor­dets gril­la­de, ma­ri­ne­ra­de grön­sa­ker och oli­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.