Här är bäs­ta tip­sen.

Värmande gry­tor hör hös­ten till. Ge­ne­rö­sa, mät­tan­de och lät­ta att va­ri­e­ra. Välj ett minst li­ka ge­ne­röst och smak­rikt vin till. Här är någ­ra tips, för oli­ka ty­per av gry­tor.

Mat & Vin - - Innehall - AV MA­RIE OSKARSSON

VE­GO/FISK 2015 Lorch Ri­es­ling Graf Von Ka­nitz, Nr 3707, 147 kr

Ri­es­ling från Rhe­ingau, ja­men det kan va­ra bland det bäs­ta som finns! Fräscht och so­ligt med li­te ap­ri­kos och kryd­dor i lätt syr­lig stil med be­hag­ligt låg al­ko­hol­halt (12,5 %). Mat­vän­ligt och an­pass­ligt, så kryd­da gry­tan med vin, apel­sin, to­mat och saff­ran.

KYCK­LING/FLÄSKKÖTT 2016 Cas­te­lo San­gi­o­ve­se Nr 4261, 71 kr

Från­mer det­ta ita­li­ens­ka okom­pli­ce­ra­deMar­che kom- och till­ta­lan­de vin med saf­ti­ga drag av sö­ta, mog­na körs­bär, blå­bär och ör­ter. Li­te kryd­dor på det och en bra sy­ra, så har man ett vin som lätt mat­char var­dags­gry­tan med kyck­ling, oli­ver och to­mat.

NÖTKÖTT/VILT­KÖTT 2015 Vac­quey­ras Do­mai­ne Saint Roch Vi­eil­le Vig­nes Nr 2329, 149 kr

Mus­tigt, mäk­tigt och mät­tan­de. Från söd­ra de­len av frans­ka Rhô­ne­da­len häm­tas det­ta mus­ku­lö­sa vin med mas­sor av mör­ka bär, ör­ter och kryd­dor i klart kött­vän­lig stil. Älggry­tan med enbär, svamp och tim­jan kan va­ra en god kom­pis.

2016 Mar­gan Se­mil­lon Nr 4648, 99 kr

Hun­ter Val­ley i Austra­li­en är väl­känt för vi­ner på se­mil­lon – en snäll, li­te ano­nym dru­va. Det­ta still­sam­ma vin vin­ner med kom­pe­tens, gul frukt och liv­full sy­ra. Häll i gla­sen när gry­tan med mju­ka sma­ker som ci­trus, gräd­de och färs­ka ör­ter ser­ve­ras.

2014 Tor­res Co­ro­nas Tempra­nil­lo, Nr 6996, 79 kr

Fläskkött, svamp och ett par ski­vor het cho­ri­zo i gry­tan, då kan det va­ra här­ligt med ett he­der­ligt, väl­ba­lan­se­rat vin med mog­na rö­da bär, ör­ter, kryd­dor och i nå­got ut­veck­lad stil som det­ta från spanska Ka­ta­lo­ni­en.

2013 Tsan­ta­li Na­ous­sa Re­ser­ve Nr 2354, 100 kr

Dröm dig till Gre­kland för en stund, och ko­ka ihop en sti­fa­do o (gre­kisk gry­ta med nötkött, to­mat, rus­sin, ka­nel och krydd­nej­li­ka, bland an­nat). Ett ge­ne­röst vin från nor­ra Grek- ekland med mul­li­ga to­ner av mog­na plom­mon, lak­rits och kryd­dor blir gott till.

2016 Can­ti­na Zac­cag­ni­ni Dal Tral­cet­to Pe­co­ri­no Nr 70297, 89 kr

Den aro­ma­tis­ka dru­van pe­co­ri­no ( ja, sam­ma namn som os­ten) har mju­kats upp med en gnut­ta char­don­nay. Re­sul­ta­tet är ett lätt, syr­ligt och aning­en par­fy­me­rat vin. Gott till ba­si­li­ka, ci­tron och vit­lök.

2015 Bric­co­ton­do Bar­be­ra Nr 2773, 89 kr

På­lit­ligt schwei­ze­rur­vi­net från som Pi­e­mon­te– ett här väl­bygg­tär som var­dags-all­tid le­ve­re­rar. Frä­scha, saf­ti­ga körs­bär, la­gom kryd­dig­het, ba­lan­se­rat och lätt att kom­bi­ne­ra med många sma­ker. Tes­ta till en gry­ta med fläsk­fi­lé, sa­la­mi och sal­via, till ex­em­pel.

2016 Sis­ter’s Run Old Tes­ta­ment Coo­na­war­ra Ca­ber­net Sau­vig­non EKO Nr 2971, 89 kr

Ca­ber­net sau­vig­nons ty­pis­ka doft av svar­ta vinbär finns i över­flöd i det­ta frä­scha och sam­ti­digt ge­ne­rö­sa vin. Kryd­dor, vin­bärs­blad, cho­klad och bra sy­ra bred­dar sma­ken. Häll upp till den mus­ti­ga kött­gry­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.