Bäs­ta höstö­let.

Sep­tem­ber och ok­to­ber är öl­fes­ter­nas tid, in­spi­re­rat av den klas­sis­ka öl­fes­ti­va­len från söd­ra tyskland.

Mat & Vin - - Innehall - AV MA­RIE OSKARSSON

Ea­sy Ri­der Bull­dog Non-al­co­ho­lic IPA Nr 1973 15:90 kr

Al­ko­hol­fritt öl är en ka­te­go­ri som ex­plo­de­rat de se­nas­te åren. Ett gott ex­em­pel är det­ta från Got­lands Bryg­ge­ri. Här finns en fin doft av ci­trus och li­te hum­le, ut­an över­slag i ett gans­ka snällt och ano­nymt öl.

Zin­ne­bir Bel­gi­an Pa­le Ale Nr 1461 24:50 kr

Från bryg­gar­na Yvan De Baets och Ber­nard Le­boucq i Brys­sel kom­mer en frisk och här­lig pa­le ale med doft av hum­le, ci­trus och ljus lim­pa. Triv­samt, med frä­schör och nätt bes­ka. Upp­fris­kan­de bå­de fö­re och ef­ter ma­ten.

Ar­cobräu Fest­bi­er Nr 12634 22:50 kr

Det nob­la Ar­cobräu Brau­haus i Moos ägs av en her­tig med anor än­da från 1400-ta­let. Här­i­från kom­mer ett mus­tigt ok­to­ber­fe­stöl i gam­mal­dags, trygg stil. Mus­tigt med tung söt­lim­pa, ho­nung och ba­lan­se­rad bes­ka.

Ba­va­ria Pre­mi­um Glu­ten Free Nr 1259 15:90 kr

Glu­ten­fritt öl är in­te så van­ligt, men det finns någ­ra ex­em­pel – som det­ta i gans­ka dov stil. Här finns en tung mal­tig smak med nå­got syr­li­ga över­to­ner, apel­sin­mar­me­lad och smör. Som en re­jäl mac­ka, allt­så. Låg bes­ka och frä­schör.

S:t Eriks Cit­ra Pa­le Ale Nr 1264 20:90 kr

Ame­ri­kans­ka hum­le­sor­ten cit­ra har gett namn åt en pa­le ale från S:t Eriks i Stock­holm. Bryggar­mäs­ta­re Jessica Heidrich bju­der på ett lätt­samt öl med frisk ci­trus­doft, fin bes­ka och bra längd. Kva­li­tet och livs­gläd­je.

Spa­ten Ok­to­ber­fest­bi­er Nr 11281 22:90 kr

Spa­ten-fran­zis­ka­ner i Mün­chen gör det­ta mo­der­na ok­to­ber­fe­stöl med drag av si­raps­lim­pa, apel­sin och ör­ter i li­te slan­ka­re stil och åter­hål­len bes­ka. Sen­som­mar­fräscht sna­ra­re än höst­dep­pigt.

Mountain Brews Or­ga­nic La­ger Nr 1910 14:90 kr

Privat Brau­e­rei Fritz Eg­ger i St Pöl­ten-un­ter­rad­l­berg, Ös­ter­ri­ke, har fun­nits se­dan 1600-ta­let. Här­i­från kom­mer det­ta smak­ri­ka, ge­ne­rö­sa, eko­lo­gis­ka la­geröl med drag av söt­lim­pa, lak­rits och fin bes­ka. Ett rik­tigt gott ma­töl.

Brew­dog Jet Black He­art Milk Stout Nr 1580 19:90 kr

Tungt, mörkt och sött med brän­da sma­ker som rostat råg­bröd, kaf­fe och mörk cho­klad – en stout från skots­ka Brew­dog som full­kom­ligt sväm­mar över av smak. Bred­bent , mas­siv milk stout med ka­rak­tär och li­ten, li­ten frä­schör.

Löwen­bräu Ok­to­ber fest­bi­er Nr 11210 22:90 kr

Bryg­ge­rijät­ten från Mün­chen gör ett klas­siskt ok­to­ber­fe­stöl med bärn­stens­färg och dju­pa sma­ker. Dof­ten har en an­ge­näm, fruk­tig ton med apel­sin och ör­ter. Ett väl­gjort öl med frä­schör och ba­lan­se­rad bes­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.