Rö­da frans­ka vi­ner.

Här är någ­ra ex­em­pel på vi­ner och om­rå­den som är vär­da en ex­tra koll.

Mat & Vin - - Innehall - AV MA­RIE OSKARSSON

VITT FRÅN SÖDERN 2016 Châ­teau Jo­lys Fa­mil­le Latril­le Nr 5526, 99 kr

Vid Frank­ri­ke, Py­rené­er­nasnä­ra Bayon­ne­fot i syd­väst­ra­och Bi­ar­ritz, hit­tar vi vin­di­strik­tet Ju­rançon med si­na vi­ta vi­ner på dru­vor som gros man­seng. Här är ett vin med gu­la äpp­len och kryd­di­ga to­ner, som pas­sar bra till kraf­ti­ga­re fisk el­ler kyck­ling.

HETA LANGUEDOC 2016 Les Fleurs Sau­va­ges Ca­rig­nan Vi­eil­le Vig­nes Nr 2257, 89 kr

Languedoc i söd­ra Frank­ri­ke har seg­lat upp som ett spän­nan­de di­strikt med ex­pe­ri­ment­lus­ta och stort hjär­ta för det eko­lo­gis­ka. Det­ta biff­vän­li­ga, käc­ka vin med sö­ta bär, ör­ter och lak­rits kom­mer från ett bou­ti­que­vi­ne­ri med sto­ra am­bi­tio­ner.

COOLA, SVALA LOIRE 2275 Musca­det Sèv­re et Mai­ne sur lie Nr 2275, 84 kr

Det är så lätt att glöm­ma bort vi­ner­na från Musca­det, längst väs­terut vid At­lant­kus­ten i Lo­i­re­da­len. De är lät­ta och fris­ka som en som­mar­bris och sit­ter som gjut­na när ost­ron och skal­djur står på bor­det. Görs på den grö­na dru­van me­lon de bour­gog­ne.

2016 La Ga­scog­ne par Alain Bru­mont Gros Man­seng-sau­vig­non 2016, Nr 2882, 89 kr

Alain Bru­mont i Ga­scog­ne är en för­käm­pe för lo­ka­la dru­vor, som här gros man­seng. Och han vet vad han gör! Här bjuds på en frisk doft av ja­pans­ka fu­jiäpp­len och lätt kryd­dig­het. Ett gott, li­te per­son­ligt vin till skal­dju­ren.

2016 Mas Ja­neil Le Pe­tit Pas Nr 79687, 99 kr

Från Languedoc-rous­sil­lon kom­mer vi­net som fång­at dof­ten av sol­svedd, röd­brun jord och tor­ra små tim­jan­tu­vor med en kom­pott av mör­ka plom­mon och mo­rel­ler, ör­ter och bra sy­ra. Pro­va till gril­la­de lammkot­let­ter och ra­ta­touil­le.

2015 Me­ne­tou-sa­lon Les Thu­reaux Nr 5334, Pris 119 kr

Den näs­tan sön­de­räls­ka­de dru­van sau­vig­non blanc får ett mer däm­pat och ny­an­se­rat ut­tryck i den­na öst­li­ga del av Lo­i­re­da­len, strax in­till mer kän­da San­cer­re. Sö­ta krus­bär, ci­trus och pä­ron med frä­schör och vän­ligt sin­ne­lag. Gott till ho­nungs­gra­ti­ne­rad getost.

2016 Mont-re­don Cô­tes du Rhô­ne Rè­ser­ve Blanc Nr 2831, 110 kr

Ett char­mant vitt vin på vi­og­ni­er och gre­nache blanc. Aro­ma­tiskt med to­ner av apel­sin, gul frukt och ör­ter, och all­de­les per­fekt till ma­ti­ga sal­la­der med kyck­ling.

2015 Saint Au­ri­ol Cha­te­lai­ne La Clape Nr 4500, 115 kr

Från doc-rous­sil­lonCor­biè­res i kom­mer Lan­gue- det­ta väl­ba­lan­se­ra­de, eko­lo­gis­ka vin med här­li­ga svar­ta vinbär, mog­na plom­mon, ör­ter och li­te brän­da to­ner. Ett ba­stant vin till sön­dags­s­te­ken med en rik­tigt mus­tig svamp­sås.

2014 Chi­non Les Pe­tits Roches Nr 95005, Pris: 150 kr

Ca­ber­ne­toss som gil­lar franc slan­ka,är dru­van stil­fulla­för och ör­ti­ga vi­ner. Det­ta ele­gan­ta vin från om­rå­det kring Tours i Lo­i­re­da­len är ele­gant med drag av blå­bärs­ris, färs­ka ör­ter och vi­ol. En fin vän till par­ma­lin­dad fläsk­fi­lé med ros­ma­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.