Helt na­tur­ligt!

Mat & Vin - - Valkommen -

Nu gäl­ler na­tur­li­ga ma­te­ri­al och mil­da jord­to­ner för det du­ka­de bor­det. Blan­da sten­gods och ke­ra­mik med lin­ne och ju­te. Plus­sa på med någ­ra grova kvis­tar i en vas så har du fix­at den nya na­tur­loo­ken. Ett ex­em­pel på tren­den: Bordstablett ”Est­her” av bo­mull och vat­ten­hy­a­cint, 47 x 32 cm, 80 kr, Dixie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.