Pop­pa in på IKEAS pop-up!

Mat & Vin - - Valkommen -

Ikea öpp­nar en till­fäl­lig köks­bu­tik i Mood­kvar­te­ret i cen­tra­la Stock­holm. I showroo­met kan be­sö­kar­na få in­spi­ra­tion och ex­pert­hjälp att pla­ne­ra och be­stäl­la sitt nya kök. Po­pup-bu­ti­ken har öp­pet till och med slutet av feb­ru­a­ri 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.