HÖS­TENS KOK­BÖC­KER

Mat & Vin - - Böcker -

Bowls of good­ness Ni­na Ols­son ( Tu­kan För­lag) Ljuv­li­ga, häl­so­sam­ma rät­ter till fru­kost, lunch och mid­dag, allt i skåls­er­ve­ring. Food Phar­ma­cy Li­na Nert­by Au­rell och Mia Cla­se (Bon­ni­er Fak­ta) Food Phar­ma­cy-blog­gen blev fak­ta­bok och nu även kok­bok. Nyt­tig mat med fo­kus på mag­häl­san. Junk food ve­go Aman­da Hell­berg och Eve­li­ne Johns­son (Ka­kao för­lag) Tje­jer­na bakom Okötts­lig­blog­gen går vi­da­re i ve­go­ri­ket och la­gar smar­ri­ga piz­zor, bur­ga­re och pa­jer. Mitt barn äter allt Ni­kas Ek­stedt och Christi­an Daun (Ord­front För­lag) Två pap­por – en kock och en jour­na­list – la­gar mat som barn gil­lar, från lins­sop­pa till vilt­skav. Green Kit­chen at Ho­me Lu­i­se Vin­dahl och Da­vid Fren­ki­el (Norsted­ts) Green Kit­chen-tea­mets bäs­ta var­dags­rät­ter. Ga­ran­te­rad suc­cé i kö­ket hos barn­fa­mil­jer. Se­bastiéns frans­ka kok­bok Se­bastién Bou­det (Bon­ni­er Fak­ta) Ba­gar­kung­en la­gar si­na fa­vo­ri­ter bland de frans­ka klas­si­ker­na. Pa­ris för foodi­sar Elin Un­nes (Na­tur & Kul­tur) Den ul­ti­ma­ta Pa­ris­gui­den för al­la som re­ser med ma­gen. Först i en ny se­rie mat­gui­der. Bul­lar Daniel Lin­de­berg (Na­tur & Kul­tur) Mo­re is mo­re är Daniel Lin­de­bergs de­vis när han ba­kar. 40 sor­ters bul­lar att mum­sa på he­la hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.