Äp­pel­päp­pel pi­rum pa­rum

Ta va­ra på sä­song­ens äpp­len. För­u­tom klas­sisk äp­pel­paj el­ler ugns­ba­ka­de äpp­len gör vi ock­så kom­pott, saft och focac­cia med äpp­le.

Mat & Vin - - Brunch - AV TO­VE NILS­SON FO­TO ULRIKA EKBLOM

ÄPPELFOCACCIA

Tid: 20 min + 1 tim­me jäs­ning + 25–30 min i ugn Prak­tiskt och lätt­ba­kat fi­ka­bröd som räc­ker till många. 3 TILL50 g 16 smör BI­TAR: 3 3 dl mjölk 3 25 g jäst 3 2 tsk + 1/2 tsk stött hel kar­de­mum­ma 3 1/2 dl strö­soc­ker 3 1/2 tsk salt 7 1/2 dl ve­te­mjöl (450 g) 3 3 äpp­len 3 1 ägg 3 1/2 dl pärl­soc­ker 3 Gör så här: 1. Smält smö­ret. Ta ka­strul­len från vär­men och blan­da i mjöl­ken. 2. mjölk­bland­ning­en.Smu­la jäs­ten i en Rör bun­ke. tills Till­sätt jäs­ten lösts upp. 3. Blan­da i 2 tsk kar­de­mum­ma, soc­ker, salt och mjöl. Ar­be­ta ihop till en smi­dig deg, ca 5 min i ma­skin el­ler 10 min för hand. Jäs un­der bak­duk ca 1 tim­me. 4. Sätt ug­nen på 200°. Häll ut de­gen på en plåt med bak­plåts­pap­per. Tryck för­sik­tigt ut den till en plat­ta, ca 28 x 35 cm. 5. Kär­na ur och skär äpp­le­na i 1/2 cm tjoc­ka ski­vor. Vis­pa upp äg­get och pens­la de­gen med det. Lägg äp­pel­ski­vor­na ovan­på. Strö över pärl­soc­ker och 1/2 tsk stött kar­de­mum­ma. 6. Gräd­da mitt i ug­nen 20–25 min. Låt focac­ci­an sval­na på gal­ler in­nan den ser­ve­ras.

UGNS­BA­KA­DE ÄPP­LEN MED MANDELKRÄM

Tid: 5 min + 20 min i ugn Bu­sen­kel des­sert. Ba­ra att stäl­la in äpp­len som de är i ug­nen och se­dan ser­ve­ra med kryd­dig kvarg. TILL 6 PERS: 3 6 äpp­len 3 100 g man­del­mas­sa 3 250 g na­tu­rell kvarg 3 1 tsk stött hel kar­de­mum­ma 3 1 krm mald ka­nel Gör så här: 1. Sätt ug­nen på 200°. Ställ äpp­le­na i en ugns­sä­ker form. Tilla­ga dem mitt i ug­nen ca 20 min. 2. Fin­riv man­del­mas­san och mo­sa den med 2 msk kvarg. Blan­da i res­te­ran­de kvarg, kar­de­mum­ma och ka­nel. 3. Ser­ve­ra de var­ma ugns­ba­ka­de äpp­le­na med man­del­krä­men.

ÄPPELSAFT MED VANILJ

Tid: 20 min Va­nilj­stång run­dar av äp­pelsaf­tens syr­lig­het. För­va­ra i kyl el­ler frys in för att för­länga håll­bar­he­ten. TILL CA 2 LI­TER: 2 ki­lo äpp­len, gär­na röd­ska­li­ga 3 1 va­nilj­stång 3 1 ci­tron 3 1 1/2 li­ter vat­ten 3 5 dl strö­soc­ker 3 1 tsk ci­tronsy­ra 3 Gör så här: 1. Kär­na ur och skär äpp­le­na i mind­re bi­tar. Snit­ta va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ut frö­na. Hal­ve­ra och pres­sa saf­ten ur ci­tro­nen. 2. Ko­ka upp äpp­le, va­nilj­stång och -frön, ci­tronsaft, vat­ten och soc­ker i en gry­ta. 3. Skum­ma av med en slev. Ta gry­tan från vär­men och rör ner ci­tronsy­ran. 4. Si­la saf­ten ge­nom en fin­mas­kig sil el­ler sil­duk. 5. Fyll saf­ten i re­na, gär­na var­ma, flas­kor och låt kall­na med kor­ken på. För­va­ra saf­ten i ky­len.

ÄPPELKOMPOTT MED VANILJ OCH CI­TRON

Tid: 30 min Äppelkompott är gott i yog­hurt el­ler på gröt men kan ock­så ser­ve­ras som en en­kel des­sert med en klick glass. TILL 8 PERS: 1 1/2 ki­lo äpp­len 3 1 va­nilj­stång 3 2 dl vat­ten 3 2 dl strö­soc­ker 3 1/2 dl pres­sad ci­tron 3 4 ka­nel­stäng­er 3 Gör så här: 1. va­nilj­stång­enKär­na ur och på tär­na läng­den äpp­le­na.och skra­paS­nit­ta ut frö­na. 2. Blan­da äpp­le, va­nilj­stång och frön med res­ten av in­gre­di­en­ser­na i en gry­ta. Ko­ka ihop till en kom­pott, 5–10 min. Äp­pel­bi­tar­na ska mjuk­na, in­te ko­ka ihop till ett mos. 3. Fyll kom­pot­ten i re­na, gär­na var­ma glas­bur­kar. Låt kall­na med lock. För­va­ra kom­pot­ten i ky­len, där den hål­ler ca 1 vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.