PAD THAI  STEKTA NUD­LAR MED RÄKOR OCH TOFU

Mat & Vin - - Äppelskörd -

Tid: 30 min En av Thai­lands mest be­röm­da rät­ter. En­kel och su­per­god att gö­ra själv. TILL 4 PERS: 3 250 g plat­ta el­ler run­da ris­nud­lar 400 g hård el­ler ex­tra hård tofu 3 2 msk majs­ol­ja 3 2 krm salt 3 1 dl osal­ta­de jord­nöt­ter 3 2 msk ta­ma­rind­pas­ta 3 3 msk asi­a­tisk fisk­sås 3 2 msk strö­soc­ker 3 2 msk pres­sad li­me 3 2 mo­röt­ter (200 g) 3 200 g vit­kål 3 2 vit­löks­klyf­tor 3 1/2 röd chi­li, t ex spansk pep­par 3 2 sal­lads­lö­kar 3 4 msk raps- el­ler sol­ros­ol­ja 3 300 g ska­la­de räkor 3 2 ägg 3 150 g böngrod­dar 3 1/2 tsk chi­li­fla­kes 3 Gar­ne­ring: 1 kru­ka ko­ri­an­der 3 Till­be­hör: li­meklyf­tor 3 Gör1. Ko­kaså här: nud­lar­na en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en. 2. Skär to­fun i mind­re ku­ber, ca 2 x 2 cm. Stek dem fra­si­ga och gyl­len­bru­na i majs­ol­ja. Sal­ta. Låt rin­na av på hus­hålls­pap­per. 3. Mixa jord­nöt­ter­na i mat­be­re­da­re till ett grovt mjöl. 4. Blan­da ta­ma­rind­pas­tan med fisk­sås, soc­ker och li­mesaft. Ska­la och skär mo­röt­ter­na i mind­re bi­tar. An­sa och skär vit­kå­len i mind­re vit­lö­ken.chilin. An­sa bi­tar. Kär­na och Skalaur strim­la­och och strim­la fin­hac­ka sal­lads­lö­ken.5. Het­ta upp raps­ol­jan i en wok el­ler stor stek­pan­na. Till­sätt vit­lö­ken, rör om och stek på hög vär­me ca 30 se­kun­der. Till­sätt tofu, mo­röt­ter, vit­kål och räkor och stek ca 1 mi­nut. Ta upp och lägg åt si­dan. Knäck äg­gen ner i wo­ken och stek ca 30 se­kun­der in­nan du rör runt. 6. Vänd ner nud­lar­na i wo­ken till­sam­mans med grön­sa­ker­na. Till­sätt ta­ma­rind­pas­ta, chi­li, grod­dar, sal­lads­lök och hälf­ten av jord­nöt­ter­na. Vänd has­tigt runt. 7. Lägg upp på ett fat och strö över chi­li­fla­kes, res­ten av jord­nöt­ter­na och grov­hac­kad ko­ri­an­der. Ser­ve­ra med li­meklyf­tor.

Det är sy­ran från ta­ma­rin­den som gör det här till en vin­nar­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.