CI­TRON­GRÄS­MAR­GA­RI­TA

Mat & Vin - - Thaifest -

Tid: 15 min Drin­ken blir nå­got sva­ga­re än ori­gi­na­let, ef­tersom man an­vän­der soc­ker­lag i stäl­let för Co­in­treau och ser­ve­rar den on the rocks. TILL 1 DRINK: 4 cl tequi­la, helst 100 % aga­ve, 3 blan­co el­ler re­po­sa­do 2 cl pres­sad li­me 3 2 cl ci­tron­gräs­soc­ker­lag 3 Gar­ne­ring: ev 5 cm ci­tron­gräs 3 Gör så här: Häll al­la in­gre­di­en­ser i en sha­ker fylld med is. Ska­ka or­dent­ligt. Si­la upp i glas med is och gar­ne­ra med en bit ci­tron­gräs som du ban­kat till med mor­tel­stöt i ena än­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.