TOM KHA GAI  SOPPA MED GALANGAL OCH KYCK­LING

Mat & Vin - - Thaifest -

Tid: 30 min Ba­lan­sen mel­lan de tre S:en i sop­pan ska va­ra föl­jan­de – först ska man kän­na sy­ran, se­dan söt­man och sist säl­tan. 3 TILL8 dl 4 ko­kos­mjöl­kPERS: 3 dl kyck­ling­bul­jong el­ler asi­a­tisk 3 bul­jong, se re­cept näs­ta si­da 3 25 g galangal 3 1 ci­tron­gräs 3 1 röd chi­li, t ex spansk pep­par 3 4 kaf­fir­li­me­blad 4 kyck­ling­fi­lé­er (à 125 g) 3 150 g små cham­pin­jo­ner 3 3 1 gul lök 3 to­ma­ter 3 2 1/2 msk asi­a­tisk fisk­sås 3 1 msk strö­soc­ker 3 1/2 tsk salt 3 2 1/2 msk pres­sad li­me 3 Gar­ne­ring: 1 kru­ka ko­ri­an­der 3 Gör så här: 1. Ko­ka upp ko­kos­mjölk och bul­jong. 2. Skär galangal och ci­tron­gräs snett på läng­den. Kär­na ur och skär chilin i ring­ar. Lägg galangal, ci­tron­gräs och chi­li i gry­tan till­sam­mans med li­me­bla­den.ca 5 min. Sjud un­der lock 3. Skär kyck­ling­fi­lé­er­na i ca 1 cm tun­na ski­vor. An­sa och hal­ve­ra even­tu­ellt cham­pin­jo­ner­na. Ska­la och skär lö­ken i tun­na klyf­tor. Kär­na ur to­ma­ter­na och skär dem i grova bi­tar. 4. Lägg kyck­ling, cham­pin­jo­ner och lök i bul­jong­en. Till­sätt fisk­sås, soc­ker och salt. Sjud ca 3 min. 5. Till­sätt to­ma­ter och li­mesaft pre­cis fö­re ser­ve­ring. Gar­ne­ra med grov­hac­kad ko­ri­an­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.