SUS­HI­FAT

Mat & Vin - - Grön mingelbuffé -

Tid: 30 min + 30 min för svamp och ris att stå Bjud in gäs­ter­na i kö­ket och gör fär­digt sushi­rul­lar­na till­sam­mans!

TILL 10 PERS PÅ BUFFÉ:

6 tor­ka­de shi­i­ta­ke­svam­par 1 bit gur­ka (ca 5 cm) ½ avo­ka­do 4 no­ri­ark

Ris:

2 dl sushi­ris 1 msk ris­vi­nä­ger 1 msk strö­soc­ker

Till­be­hör:

ja­pansk so­ja ga­ri (ing­lagd ing­e­fä­ra) ja­pans­ka in­lag­da grön­sa­ker, t ex gur­ka rät­ti­ka i tun­na rem­sor

Gör så här:

1. Lägg svam­pen i kallt vat­ten ca 30 min. Skär bort den se­ga fo­ten och skär svamp­hat­ten i ski­vor. 2. Ris: Skölj ri­set väl i kallt vat­ten. Lägg det i en ka­strull och häll på vat­ten så att det täc­ker. Låt stå ca 30 min. 3. Skär gur­kan i sma­la bi­tar. Kär­na ur och skär avo­ka­don i långa, sma­la bi­tar. 4. Häll av vatt­net från ri­set och häll på 2 ½ dl vat­ten. Ko­ka upp och sjud un­der lock ca 10 min. Ta ka­strul­len åt si­dan och låt sväl­la ca 10 min. Blan­da i vi­nä­ger och soc­ker och låt ri­set sval­na. 5. Lägg ut ett no­ri­ark på en sus­hi­mat­ta. För­de­la ris med lätt hand på no­rin. Lägg på nå­gon av grön­sa­ker­na och rul­la ihop till en tät rul­le med hjälp av sus­hi­mat­tan. Skär rul­lar­na i bre­da bi­tar. 6. Häll so­ja i små skå­lar att dip­pa sus­hin i. Ser­ve­ra med de oli­ka till­be­hö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.