Hös­ten är öl­fan­tas­ter­nas tid ...

Mat & Vin - - Lättlagat asiatiskt -

I tys­ka Bay­ern är öl­fes­ti­va­len Ok­to­ber­fest en tra­di­tion som fun­nits än­da se­dan ti­digt 1800-tal. Numera är det in­te ovan­ligt att det hålls ok­to­ber­fes­ter li­te varstans även i Sve­ri­ge. Som hjälp på tra­ven finns al­la de nya öl­sor­ter som släpp­tes på Sys­tem­bo­la­get 1 sep­tem­ber. En del är just klas­sis­ka, mus­ti­ga ok­to­ber­fe­stöl, men det finns ock­så fi­na la­geröl, ales och stouts, till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.