Höst­ti­der

är gryt­ti­der ...

Mat & Vin - - Råvaran:Rotfrukter -

... det är som ett gam­malt djung­elord­språk. Och till de värmande gry­tor­na vill man ha smak­ri­ka, ge­ne­rö­sa vi­ner som mat­char gry­tans rik­li­ga in­ne­håll. Så var in­te rädd för de maf­fi­ga vi­ner­na, det gör ing­et om de sväm­mar över av frukt och kryd­dor pre­cis som ma­ten på tall­ri­ken. Men glöm för all del in­te sy­ran. Den blir bryg­gan som med ett upp­fris­kan­de lyft bin­der sam­man gry­tans och vi­nets aro­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.