CHAMPIONS LE­A­GUE Upp­lev Fot­bol­len

TILL­SAM­MANS MED OSS

Mat & Vin - - Choklad -

O’le­a­rys är en plats för al­la, en plats där fans träf­fas oav­sett vil­ket lag det är som spe­lar. Vi är in­te ba­ra pas­sio­ne­ra­de sportfans, vi äls­kar även mat och dryck. At­mo­sfä­ren på O’le­a­rys pas­sar per­fekt när du vill träf­fa gam­la och nya vän­ner. Un­der hös­ten kom­mer vi vi­sa mat­cher från de mest po­pu­lä­ra ligor­na - All­svens­kan, Pre­mi­er Le­a­gue, Bun­de­s­li­ga, La Li­ga, Se­rie A och Champions Le­a­gue. Håll ut­kik ef­ter vil­ka mat­cher som du vill se och bo­ka bord på er fa­vo­rit-o’le­a­rys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.