JESSICA FREJ

Mat & Vin - - Resetips -

Ål­der:Bor: Gör: kock. Nac­ka Kok­boks­för­fat­ta­re28 år. ut­an­för Stock­holm.och tvAk­tu­ell:gott & Su­per­snabb­tMed kok­bo­ken med ”Su­per-Jessica Frej” och Youtu­be-ka­na­len Lätt­la­gat med Jessica Frej. Fa­vo­ri­trätt till var­dags: Hal­lou­mipytt i ugn med vit­lök och rot­fruk­ter. Det äter jag ibland fle­ra da­gar i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.