BLÅBÄRS- OCH KARDEMUMMABULLAR

Mat & Vin - - Final -

1 TIM­ME + 1 TIM­ME JÄS­NING + 10 MIN I UGN Saf­ti­ga bul­lar med kar­de­mum­ma bå­de i de­gen och i fyll­ning­en. TILL CA 40 BUL­LAR: 3 150 g smör 5 dl mjölk 3 50 g jäst, för sö­ta de­gar 3 1 dl strö­soc­ker 3 1/2 tsk salt 3 2 tsk stött kar­de­mum­ma 3 ca 13 dl ve­te­mjöl (780 g) 3 Fyll­ning: 150 g man­del­mas­sa 3 75 g smör, rumsvarmt 3 2 tsk stött kar­de­mum­ma 3 3 dl blå­bär 3 1 msk Mai­ze­na majs­stär­kel­se 3 Pens­ling: 2 ägg 3 Gar­ne­ring: 1/2 dl pärl­soc­ker 3 Gör1. och Smält­så värm här: smö­ret.till fing­er­varmt,Till­sätt mjöl­ken37°. Smu­la jäs­ten i en bun­ke och till­sätt degväts­kan, soc­ker, salt, kar­de­mum­ma och mjöl, spa­ra li­te till ut­bak­ning­en. Ar­be­ta de­gen smi­dig, ca 5 min i hus­hålls­ma­skin el­ler ca 10 min för hand. Låt de­gen jä­sa över­täckt ca 30 min. 2. Fyll­ning: Fin­riv man­del­mas­san och blan­da den med smör och kar­de­mum­ma. Pud­ra majs­stär­kel­sen över blå­bä­ren och vänd runt. 3. De­la de­gen i två bi­tar. Kav­la ut till rek­tangu­lä­ra plat­tor, ca 30 x 40 cm. Bred ut man­del­mas­sab­land­ning­en. Strö över blå­bä­ren. 4. Vik ihop de­gen från ena kan­ten av lång­sidan mot mit­ten och vik se­dan över den and­ra kan­ten. Kav­la ut li­te för­sik­tigt och skär de­gen i ca 2 cm bre­da rem­sor. Snur­ra ihop till knu­tar el­ler rul­la ihop de­gen och skär i snäc­kor. 5. Lägg bi­tar­na i bull­for­mar ställ­da på plå­tar. Låt jä­sa över­täck­ta ca 30 min. Sätt ug­nen på 250°. 6. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg och strö över pär­soc­ker. Gräd­da mitt i ug­nen 8–10 min. Låt sval­na på gal­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.