La­ger på la­ger av gast­ro­no­misk fri­het

Gläd­jen över den go­da sma­ken

Mat & Vin - - Final -

Som pas­sio­ne­rad kock kän­ner du till för­de­lar­na med att re­gle­ra vär­men snabbt och med att hål­la vär­men un­der tillag­ning­en. Det har va­rit svårt att upp­nå bå­de och, men det går med den nya köks­se­ri­en från Le Creu­set – Toug­hened Ste­el Pro­fes­sio­nal. Alu­mi­ni­um ut­vän­digt och stål in­vän­digt ger dig pro­fes­sio­nell fri­het i ditt eget kök oav­sett om du ste­ker t.ex. bif­far el­ler ka­ra­mel­li­se­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.