Cham­pagne på väg­gar­na?

Mat & Vin - - VÄLKOMMEN -

Bec­kers har in­spi­re­rats av fest i sin nya färg­kol­lek­tion, där roc­kigt svart blan­das med snäl­la­re och mju­ka­re ku­lö­rer som ka­ra­mell­ro­sa, ost­ron och cham­pagne. Fi­na var för sig – el­ler att mixa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.