Ta­req tog hem kam­pen

Mat & Vin - - SMÅTT & GOTT -

Ta­req Taylor vann hös­tens Koc­kar­nas kamp i TV4 i full­stän­digt över­läg­sen stil med guld­me­dalj i näs­tan al­la del­täv­ling­ar. – Det känns fan­tas­tiskt! Bå­de att vin­na och att få um­gås med des­sa su­per­trev­li­ga koc­kar. Du be­rät­ta­de att du ald­rig täv­lat ti­di­ga­re. Det kun­de man in­te ana när man såg dig i pro­gram­met. – Nej, jag har fak­tiskt ald­rig täv­lat ens när jag var li­ten. Jag har all­tid va­rit blyg, osä­ker och tyst. Men nu har jag ju fått blo­dad tand. Vad var det som gjor­de att just du vann? – Där i la­dan hand­lar det myc­ket om att hål­la ner­ver­na och ad­re­na­li­net i schack. Jag har of­ta job­bat som en­da kock på re­stau­rang­er, det har nog gjort mig van att job­ba snabbt. Vad be­ty­der se­gern för dig? – Jag har all­tid tam­pats med då­lig själv­käns­la och frå­gan om jag du­ger. Det här blev som en upp­rät­tel­se för mig själv. Jag är åt­minsto­ne en gans­ka snabb kock.

Ta­req Taylor vann Koc­kar­nas kamp i TV4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.