Jul­mys i tv

Mat & Vin - - SMÅTT & GOTT -

JU­LE­TID BE­TY­DER OCK­SÅ mys­pro­gram med tv-koc­kar som fix­ar ad­ventstill­tugg och ba­kar lus­se­bul­lar.

Ernst fi­rar i år jul i Ås­by­vi­ken ut­an­för Öre­bro i tre pro­gram med mat­lag­ning, mys och le­van­de ljus. Pre­miär 7 de­cem­ber i TV4.

Ju­ryn i Des­sert­mäs­tar­na, Mag­nus Jo­hans­son, Roy Fa­res och Sé­basti­en Bou­det, dy­ker upp i Des­sert­mäs­tar­nas jul i Ka­nal 5, fy­ra mån­dags­kväl­lar med start i slu­tet av no­vem­ber.

19 de­cem­ber i TV4 bju­der pa­ret Man­del­mann på jul­spe­ci­al från sin gård Dju­pa­dal i Rö­r­um i Skå­ne. Pre­cis som van­ligt hand­lar det om själv­för­sörj­ning, ic­ke-kon­sum­tion och lugn och ro.

Roy Fa­res, Mag­nus Jo­hans­son och Sé­basti­en Bou­det pyss­lar loss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.