TRE JULBÖCKER

Mat & Vin - - SMÅTT & GOTT -

Jul­da­gar

Je­a­net­te Win­ter­son Wahl­ström & Widstrand Brit­tis­ka för­fat­ta­ren Je­a­net­te Win­ter­son har gjort en jul­bok med tolv be­rät­tel­ser att för­sjun­ka i fram­för bra­san och tolv av Je­a­net­tes per­son­li­ga julre­cept.

Den go­da grö­na ju­len

Ka­ro­li­ne Jöns­son Norsted­ts Mat­skri­ben­ten Ka­ro­li­ne Jöns­son bju­der på en växt­ba­se­rad jul. Här finns grädd­stu­vad grönkål i pajskal, sol­ros­bol­lar, vört­bröd och ”Jöns­sons fres­tel­se”.

Ma­tens histo­ria från A till Ö

Jan-öj­vind Swahn Or­da­la­get Uppslags­ver­ket nu i upp­da­te­rad ver­sion. 1 200 upp­slags­ord som har med mat att gö­ra. Mat­pro­fi­len Ed­ward Blom har bi­dra­git med ett 50-tal nya ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.