BLOM BLIR MED PODD

Mat & Vin - - SMÅTT & GOTT -

POPULÄRE GASTRONOMEN, kul­tur­histo­ri­kern, kok­boks­för­fat­ta­ren och tv-stjär­nan Ed­ward Blom, 47, har pre­cis bör­jat pod­da. I ”Ed­ward Bloms smör­gås­bord” dis­ku­te­rar Blom och hans si­de­kick Mats Ryd kring ett par lö­sa äm­nen var­je gång, när­mast (miss­tän­ker vi) ju­lens mat- och fest­t­ra­di­tio­ner. Nya av­snitt släpps var­je fre­dag.

Ed­ward Blom blom­mar ut i ny podd till­sam­mans med si­de­kic­ken Mats Ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.