Stek­pan­ne­bröd

Matbröd - - 79 Mjuka & Hårda Bröd -

De­gen be­hö­ver in­te jä­sa, det är ba­ra att kav­la ut tun­na bröd och läg­ga dem i stek­pan­nan.

Ca 12 st

2 ½ dl ve­te­mjöl

2 dl råg­sikt

2 tsk bak­pul­ver

1 tsk salt

50 g smör, rumsvarmt 2 dl fil­mjölk el­ler na­tu­rell yog­hurt

GÖR SÅ HÄR

1. Blan­da ihop de tor­ra

in­gre­di­en­ser­na i en skål. 2. Till­sätt smö­ret och fin­för­de­la det med en gaf­fel el­ler fing­er­top­par­na.

3. Häll i fil­mjöl­ken el­ler yog­hur­ten och blan­da snabbt ihop till en deg.

4. De­la de­gen i ca 12 bi­tar och kav­la ut dem till tun­na ka­kor.

5. Värm upp en stek­pan­na i gjut­järn. Det ska in­te va­ra nå­got fett i pan­nan. Gräd­da en bröd­ka­ka i ta­get nå­gon mi­nut per si­da. Vänd brö­det när det får bru­na fläc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.