Fou­gas­se-bröd med oli­ver

20 MI­NU­TER + JÄS­NING | 2 POR­TIO­NER MEDELSVÅRT | VEGANSKT

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

Fou­gas­se är ett löv­for­mat och tra­di­tio­nellt franskt tunn­bröd. De­gen görs lätt för hand, men om du har en mat­be­re­da­re med deg­krok kan du knå­da med den i 5 mi­nu­ter.

8,3 dl ve­te­mjöl spe­ci­al plus ex­tra

till pud­ring

10 g salt

10 g torrjäst

man­na­gryn till pud­ring

cir­ka 40 styc­ken grö­na oli­ver, kär­na­de

oliv­ol­ja

• Blan­da mjöl, salt, jäst och 3,7 dl ljum­met vat­ten i en skål. An­vänd hän­der­na för att for­ma till en deg. • Knå­da i 5–7 mi­nu­ter tills de­gen är jämn och elas­tisk, lägg se­dan över i en en stor, ol­jad skål. Låt de­gen jä­sa i 1 tim­me. Värm ug­nen till 240 gra­der. • Knå­da ner de­gen och lägg på en bänk be­strödd med man­na­gryn och mjöl. De­la i två bi­tar, plat­ta och for­ma till ova­la bi­tar. • Lägg på 2 bak­plå­tar och an­vänd en piz­zaskä­ra­re för att gö­ra löv­for­ma­de hål i de­gen. • Låt jä­sa i 30 mi­nu­ter och för­de­la se­dan oli­ver­na över brö­det. Ring­la över mer oliv­ol­ja och gräd­da i ug­nen i 20 mi­nu­ter el­ler tills de­gen är fluf­fig och gyl­le­ne.

Niҫo­i­ses­al­lad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.