Sten­hår­da muskler på noll­tid

Du kom­mer få snab­ba re­sul­tat om du föl­jer det­ta pro­gram två da­gar i vec­kan.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - ALWYN COSGROVE, SKRIBENT OCH TRÄNARE

BRUKAR DU KÄN­NA DIG SLÖARE PÅ VINTERN? Ky­lan och mörk­ret får in­te ba­ra björ­nar att gå i ide, även många män vill grot­ta in sig. Till skill­nad från björ­nar blir dock män in­te som re­gel sma­la­re av sin vin­ter­dva­la.

”Öl, chips och Xbox har den trå­ki­ga ten­den­sen att det brukar re­sul­te­ra i någ­ra extra ki­lon runt mid­jan”, säger Mi­ke Wunsch, cer­ti­fi­e­rad tränare vid Re­sults Fit­ness i San­ta Cla­ri­ta i Ka­li­for­ni­en.

Och de fles­ta går ald­rig ner de där extra ki­lo­na igen, in­te ens un­der som­ma­ren. Om du föl­jer Los Ang­e­les-trä­na­ren Ben Bru­nos trä­nings­pro­gram kan du dock und­vi­ka det­ta öde. Pro­gram­met ger dig pre­cis det som krävs för att bli av med fett och byg­ga muskler, så att du är i form oav­sett års­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.