A/ Golv­press

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

3– 4 SET MED 6– 8 REPETITIONER (KAN ÄVEN GÖRAS MED EN STÅNG)

Ta med dig ett par hant­lar. Lägg dig på rygg på gol­vet, med böj­da knän och fotsu­lor­na pres­sa­de mot gol­vet. Rä­ta ut ar­mar­na, så att du lyf­ter hant­lar­na över hu­vu­det. Sänk ner vik­ter­na tills över­ar­mar­na nud­dar gol­vet, och pres­sa se­dan lång­samt upp vik­ter­na till start­po­si­tion igen. Det­ta är en re­pe­ti­tion.

BRA mot FÖR: musk­ler­na Den­na i övning främ­re de­len är skon­sam av ax­lar­na, som ar­be­tar när du sän­ker hant­lar­na mot krop­pen. För stor be­last­ning i det­ta om­rå­de kan le­da till ska­dor. Om du har pro­blem med ax­lar­na, el­ler om du ba­ra vill und­vi­ka över­be­last­ning, är golv­press en bra er­sätt­ning för bänk­press.

ALTERNATIV:

Bänk­press med hant­lar Sit­tan­de ax­el­press med hant­lar

INSTRUKTIONER

GÖR DES­SA ÖV­NING­AR SOM EN DEL AV TRÄNINGSPROGRAMMET FÖR HELA KROP­PEN EL­LER FÖR ÖVER­KROP­PEN. GENOMFÖR ALLA SET I VARJE SEKVENS ( TILL EX­EM­PEL 1A OCH 1B) INNAN DU GÅR VIDARE TILL NÄS­TA ÖVNING. OM DU VILL HA STÖR­RE VARIATION KAN DU BYTA UT EN ÖVNING MED ETT AV ALTERNATIVEN, SOM OCKSÅ HJÄLPER DIG ATT STÄRKA AX­LAR­NA OCH BYG­GA DEN ULTIMATA ÖVER­KROP­PEN.

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.