A/ Dips

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Ta ett or­dent­ligt grepp om hand­ta­gen på en dips­ma­skin och lyft upp dig på ra­ka ar­mar. Sänk krop­pen lång­samt, tills över­ar­mar­na är en aning läng­re än arm­bå­gar­na. Håll po­si­tio­nen i någ­ra se­kun­der och pres­sa dig se­dan till­ba­ka upp i start­po­si­tion. Gör 2 set med så många repetitioner du kla­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.