A/ Om­vänt ut­fall med han­tel­lyft över hu­vu­det

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Håll ett par hant­lar över ax­lar­na. Håll ar­mar­na ra­ka och pla­ce­ra föt­ter­na ax­el­brett isär. Ta ett steg bak­åt med hö­ger fot och sänk krop­pen tills det främ­re knät är böjt i 90 gra­der och det bak­re knät näs­tan nud­dar gol­vet. Ditt främ­re ben ska va­ra vin­kel­rätt mot gol­vet och över­krop­pen ska hål­las upp­rätt. Håll po­si­tio­nen i någ­ra se­kun­der och pres­sa dig se­dan snabbt upp i start­po­si­tion igen. Gör alla repetitioner och väx­la se­dan ben.

2– 3 SET, 8–10 REPETITIONER, 1 MINUT VI­LA

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.