3 En­bens­höft­lyft

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Lägg dig på rygg med väns­ter fotsu­la i gol­vet. Böj knä­na och lägg ar­mar­na mot gol­vet. Lyft hö­ger ben mot brös­tet. Lyft se­dan höf­ter­na, tills krop­pen bil­dar en rät lin­je från ax­lar­na till väns­ter knä. Håll kvar ett ögon­blick och sänk se­dan lång­samt ner krop­pen mot gol­vet. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.