6 Kropps­såg på boll

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Pla­ce­ra arm­bå­gar­na och un­derar­mar­na på en yo­ga­boll och ställ dig i en plan­ka. Ar­be­ta med kärn­mus­ku­la­tu­ren. Det­ta är start­po­si­tio­nen. Rör bå­da ar­mar­na ett par cen­ti­me­ter fram­åt och se­dan bak­åt, som en såg­rö­rel­se. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.