3 Cha­tu­ranga/ Upp­åt­gå­en­de hund

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Från nedåt­gå­en­de hund: An­das in och sträck fram krop­pen i en hög plan­ka. Håll ax­lar, höf­ter och hä­lar i en rät lin­je sam­ti­digt som du ar­be­tar med kärn- och lår­mus­ku­la­tu­ren. An­das ut och rul­la fram på tår­na. Håll arm­bå­gar­na in­till krop­pen sam­ti­digt som du sän­ker över­krop­pen mot gol­vet, än­da tills över­ar­mar­na är pa­ral­lel­la med gol­vet. An­das in sam­ti­digt som du sträc­ker tår­na bak­åt, tills fo­tens över­si­da nud­dar gol­vet. Pres­sa upp över­krop­pen från gol­vet. Lyft med mag­musk­ler­na, pres­sa fram bröst­kor­gen och dra skul­der­bla­den bak­åt tills du står i en upp­åt­gå­en­de hund. Lyft upp höf­ter och lår från gol­vet.

Gör bröst­kor­gen bred och pres­sa ax­lar­na bort från öro­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.